top – Trädfällning Norrtulls Sjukhus – Armen griper tag om trädet och sågen kapar