Trädfällning med Modern Teknik

Behöver du hjälp med att fälla träd som växer på besvärliga platser?

Tyresö Åkeri utför nedtagning av träd i delar med hjälp av vår kranbil som är utrustad med ett modernt gripsågsaggregat som sitter längst ut på kranarmen. Räckvidden är upp till 32 meter, 35 meter på höjden.

Det betyder att vi kan såga och hålla i trädet, som sedan lyfts ner i delar till marken för minsta risk för skador på intilliggande föremål.

Vi kan även erbjuda upplastning och bortforsling av träden till en risterminal. 

I de flesta fall kan vi stå på gatan utanför fastigheten, inga problem med sönderkörda gräsmattor. Med reservation för körbar väg fram till platsen.

Vi kan även använda persontransportkorg för säkert nedtagning av träd.

Jag åker gärna ut och tittar på plats, samt lämnar en kostnadsfri offert. Många gånger är det billigare anlita vår hjälp än manuell trädfällning med aborrist, för ett säkrare och smidigare utfört arbete. Ring för mer information.


Bortforsling
Vid trädfällning plockas trädet ner i sektioner

Trädfällning Norrtulls Sjukhus – Sågaggregatet griper tag om trädet och sågen kapar

Stor Ek på Djurgården – Även stora träd fälls snabbt och säkert