bottom right – Vid snöröjning fästs en stor borste på kranarmen