bottom right – Manuell Trädfällning i korg räckvidd upp till 32 meter